Ordförande:

Linda Söderström, 070-574 90 11 linda@soderstrom.de

Övriga i kommittén

Nina Jonasson, 070-6260351 ninajonasson@live.se

Erik Telehagen, 070-514 13 87 eriktelehagen@hotmail.com

Björn Jonasson, 070-360 86 75 jonassonrally@hotmail.com