Preride SMC -16

SVEMO

Race mc-sport.se

Endurotävlingar

Tyvärr har svemo stoppat sin rss feed från tävlingskalendern. Hoppas den snart kommer igång igen.

Nej, ett fel är trasigt 🙁

MX-tävlingar

Tyvärr har svemo stoppat sin rss feed från tävlingskalendern. Hoppas den snart kommer igång igen.

Nej, ett fel är trasigt 🙁

Sponsorer

Autoexperten

Däckproffsen

Emanuelsson grävmaskiner AB

Famero

Fresh ventilation

Keycast

PEAB

Schakt & Transport

Systemtext

Strömmarnas verkstad

Tholmarks uthyrning

Färg & Tapet

5 mars, 2018

Protokoll från årsmötet 2018-02-28

Sektionsårsmöte Wäxjö MS Enduro 2018-02-28

 1. Mötets öppnande
 2. Fastställande av mötets dagordning godkändes 
 3. Mötets behöriga utlysning godkändes
  22 deltagande medlemmar 

 1. Val av mötesfunktionärer
  • Mötesordförande Joakim Carlborg
  • Mötessekreterare Stefan Wikström
  • Justeringsmän Jan-Olof Liljedahl, Mats Carlsson
 2. Styrelsens verksamhetsberättelse för 2017 presenterades.
  Se bilaga
 3. Presentation av kassarapporten för 2017 och budget 2018 godkändes.
 4. Peter gick igenom verksamheten under 2017.
 5. Fråga om styrelsens ansvarsfrihet för 2017 godkändes
 6. Genomgång verksamhetsplan 2018 och avstämning av 2017.
  Se bilaga

  • Martin Wickström presenterade sitt tidtagningssystem. En RFID-lösning som möjliggör tidtagning vid tävling/träning utan att behöva stanna för att läsa av transponden. Den största fördelen med detta system är priset på transponderna, som kostar en bråkdel jämfört med tex AMBs transpondrar.
  • Peter Roth kommer hålla i en säkerhetsutbildning, bra saker att veta om/när olyckan är framme. Utbildningen hålls på brandstationen den 14/3 och anmälan kommer upp på hemsidan.
  • Medlems- och träningsavgifter för 2018
   Samma upplägg som 2017 men flaggades för att sektionen självt kommer ta hand om både medlemsavgiften och träningsavgiften inför 2019.
 7. Behandling av inkomna förslag/motioner
  Inget har inkommit inför möte.
 8. Val av fem styrelsemedlemmar för 1 år godkändes
  • Ordförande, Joakim Carlborg
  • vice ordförande, Peter Roth
  • Kassör, Peter Arvidsson
  • Kommunikationsansvarig och sekreterare, Stefan Wikström
  • Miljö-, tillstånds- och säkerhetsansvarig, Daniel Janén
  • Ledamot-bana/anläggning, Peter Sundh
  • Ledamot-tävling/träning, Niclas Starck
 9. Utdelning av priser KM 2017
  Bredd
  1 Ulf Åström
  2 Jimmy Edmundsson
  3 Andreas Holm
  Motion
  1 Lars Söderberg
  2 Jimmy Kaukinen
  3 Ola Sivertsson
  Ungdom
  1 Ludwig Skog
  2 Isac Svensson
  3 Emil Jönsson
 10. Utbetalning av återbäring träningsavgift
  För er som ej deltog på mötet och är berättigade till återbäring finns pengar att hämta hos Peter Arvidsson, mejla honom kontouppgifter på peter.skogsslatt@gmail.com fram till 31/3. Efter det datumet går pengarna tillbaka till verksamheten. Se bilaga
 11. Övriga frågor
  Ett arbete med ny sträckdragning, som innebär att sträcka 1 kommer förlängas ner till trafikövningsplanen, är långt framskridet och väntar på godkännande. Joakim C jobbar också med kommunen om att försöka få hela banområdet upptaget som motorsportsområde.
 12. Mötets avslutande