Välkommen till Wäxjö Motorsällskap!


Vi är en av Växjös äldsta aktiva föreningar och organiserar det mesta inom motorsport i Växjö med omnejd. Vi hoppas ni skall hitta det ni söker hos oss och våra sektioner.

Nyheter

Wäxjö MS Nyheter


Kallelse till Årsmöte   [2021-01-19 21:41]

Vi har årsmöte onsdagen den 17 mars 2021 kl 18.00

Pga. pandemin så håller vi den digitalt.

Vidare info kommer på hemsidan.


Engström blir tf ordförande för Svensk Bilsport   [2021-01-07 10:03]

Roger Engström blir tf. ordförande för Svensk Bilsport. Det stod klart efter beslut på styrelsens konstituerande möte under tisdagskvällen.
  •  

Efter att tidigare ordförande Magnus Berthling meddelat att han avgår med omedelbar verkan har den sittande styrelsen genomfört ett konstituerande möte under kvällen. Där valdes Roger Engström till tf. ordförande för Svenska Bilsportförbundet.

Roger Engström som valdes in som ny i styrelsen under Förbundsmötet i september 2020 har sedan tidigare haft rollen som ordförande under många år i Smålands distrikt.

- Att vara ordförande för Svenska Bilsportförbundet som är ett av svensk idrotts större förbund är verkligen hedrande. Men nu är jag det i rollen som tf fram till det kommande Förbundsmötet i april senare i år. Vad som händer därefter får visa sig då, säger Svensk Bilsports tf ordförande Roger Engström.

Engström ersätter tillfälligt Magnus Berthling som så sent som i september valdes till ny ordförande för Svensk Bilsport. Nu väljer han att avgå.

- Utan att gå in i detaljer handlar det om förtroendet inom styrelsen, skriver Magnus Berthling i det brev han skickat ut till delar av bilsportrörelsen.

Att styrelsearbetet från och med december inte fungerat friktionsfritt bekräftar även Roger Engström.

- Ja, det stämmer, vi har framförallt haft en huvudfråga där vi varit oeniga, det bekräftar jag, vilket också har påverkat arbetet i styrelsen negativt. Som Magnus själv anger offentligt kunde han inte stå bakom beslutet och valde därför att avgå som ordförande, säger Engström och fortsätter.

- Däremot har det funnits en gemensam vilja i övriga frågor att driva framåt i arbetet och tänka nytt. Att utveckla och förändra för framtiden är mycket viktigt och vi har sen tidigare beslutat om Organisationsutveckling, Elektrifiering av Bilsporten, Supporterprojekt med flera, arbetet med dessa kommer att fortsätta. 

Sedan den framröstade styrelsens första möte i september har bilsportens medlemmar under rubriken Styrelsen informerar kunnat ta del av information om framtida förändringar och projekt.

- Det som jag och hela styrelsen ser som viktigast nu är att vi fortsätter med det arbete som är påbörjat för det år som vi nu har klivit in i. Vi vill göra det med en budget i balans för att utifrån vad som ryms i den bedriva arbetet vidare med att utveckla Svensk Bilsport. Vi kommer inte kunna göra allt på en gång utan får ta det steg för steg utifrån de resurser vi har till förfogande inom förbundet, både personella och ekonomiska. Vi kommer även fortsatt att informera om styrelsens arbete och prioriteringar, säger Roger Engström.

- Kvarvarande sex personer i styrelsen kommer att leda arbetet framåt till förbundsmötet i april, säger Engström.

- Jag med hela styrelsen vill också tacka Magnus för den tiden han har varit ordförande, den tid, energi och framåtlutande idéer han bidragit med, avslutar Roger Engström, Svensk Bilsports tf ordförande

Den 18 april 2021 har Svensk Bilsport sitt nästa Förbundsmöte där bilsportens medlemmar ska besluta om vem som blir ny ordförande för Svenska Bilsportförbundet.


Medlemsavgift 2021   [2020-12-13 15:15]

Tänkt på att det är viktigt att betala in medlemsavgiften för 2021 för att behålla sina licenser. De blir spärrade om man inte är medlem i en förening.

Medlemsavgifter för 2021
Senior (över 19 år) 300 kr/år
Junior (under 19 år) 200 kr/år
Folkpensionärer ( över 65 år) 200 kr/år
Familj (föräldrar med barn under 19 år skrivna på samma adress) 500 kr/år

Medlemsavgifter betalas till BG 267-6385 eller via
Swish till 123 686 05 55.
Ange namn och personnummer som meddelande


Vi gör uppehåll med "öppet hus" varje tisdagkväll på kansliet.   [2020-11-10 20:57]

På grund av Coronaläget i Kronoberg så har vi inte längre öppet hus på tisdagskvällar utan avvaktar nya besked från region Kronoberg.


Bil-O   [2020-11-01 19:11]

14/11 Ljungby, sista tävling i Bil-O syd, kontakt Gunnar Holmgren telnr 070-8791672

SBF nytt

Teknik och säkerhet: gällande personlig utrustning FIA standard 8856-2000.

Tekniska regler: Anvisningar reparation av skyddsbur

Förbundsmöte 2021

Folkrace: Tävlingsregler 2021-2023

Bilorientering: Tävlingsregler 2021

SWEMO nytt

Verksamhetsstöd IF - Idrott för äldre
Sedan 1 oktober 2020 har alla idrottsföreningar som har haft aktiva äldre (65 år +) under 2019 oc

Välkommen till Svemo Jamie!
Jamie Spörndli är Svemos nya idrottskoordinator inom aquabike, racerbåtar och svävare. Hon komme

Rune Sörmander har avlidit
En av Sveriges stora Speedwayprofiler har somnat in i en ålder av 92 år

Kanslipersonalens semester jul och nyår
Kansliet stänger onsdagen 23/12 klockan 11:30.

Regeländringar NT 2021
Här kommer de regeländringar som sker i NT till 2021


Kommittéer
Sportgrenar


Medlemsansökan


Befintliga medlemmar
Betala in medlemsavgiften till oss och märk inbetalningen med namn, personnummer och medlemsnummer på de som inbetalningen avser.

Nya medlemmar
Betala in medlemsavgiften till oss och märk inbetalningen med namn och personnummer på de medlemmar som inbetalningen avser. Fyll därefter i formuläret nedan. Vid familjemedlemskap skicka in en ansökan per familjemedlem och skriv Familjemedlemskap i kommentarsfältet.

Medlemsavgifter för 2021
Senior (över 19 år) 300 kr/år
Junior (under 19 år) 200 kr/år
Folkpensionärer ( över 65 år) 200 kr/år
Familj (föräldrar med barn under 19 år skrivna på samma adress) 500 kr/år

Medlemsavgifter betalas till BG 267-6385 eller via
Swish till 123 686 05 55.Ansökningsformulär


Policys

WMS Policys
Nedan återfinns länkar för nedladdning av WMS Policys.

Stadgar


Nedan följer ett utsnitt från Stadgarnas förstasida. En länk till WMS Fullständiga stadgar finns under denna text.

Stadgar

För Wäxjö Motorsällskap (WMS)
Antagna den 15 mars 2017
Fastställda av årsmötet den 15 mars 2017

STADGAR

För Wäxjö Motorsällskap (WMS).
Stiftad den 29 oktober 1937.
”Idrottens mål och riktning”

DEFINITION

Idrott är fysisk aktivitet som människor utför för att få motion och rekreation eller uppnå tävlingsresultat.

MÅL OCH INRIKTNING

Idrott skall inriktas på att utveckla individen positivt i såväl fysiskt och psykiskt som socialt och kulturellt avseende. Idrott skall utformas och organiseras så, att den i någon form blir tillgänglig för alla och kan ge varje utövare tillfredställelse med hänsyn till vars och ens värderingar. Idrott skall organiseras enligt demokratiska principer, varvid individuellt inflytande och ansvarstagande eftersträvas i gemensamma angelägenheter. Idrott skall verka som internationellt kontaktmedel och respektera alla människors lika värde.

Ändamål

Föreningen har som ändamål att verka i enlighet med idrottens mål och inriktning.

Hemort

Föreningen har sin hemort i Växjö.


Stadgarna finns i sin helhet att ladda hem här: WMS aktuella Stadgar


Kontakta oss

Kontakta oss!


Funktion Namn Telefon E-post
Ordförande Anki Söderström 0767-66 07 66 ordf@waxjoms.se
Tf Kassör Per Järgren 0702-38 81 54 ekonomi@waxjoms.se
Ledamot Martin Wickström    
Ledamot Jacob Klason    
Ledamot Timmy Berntsson    
Ledamot Torgny Nilsson    
Ledamot Johan Svensson    
Suppleant Lars-Göran Andersson    
Suppleant Rikard Andersson    
Bil-O Rolf Linde 0706-25 00 25 bilo@waxjoms.se
Rally Linda Söderström 0705-74 90 11 rally@waxjoms.se
Karting Torgny Nilsson 070-69 843 44 karting@waxjoms.se
MC-Enduro Martin Wickström 073-437 20 11 enduro@waxjoms.se
Slotracing Per Järgren 0702-38 81 54 slotracing@waxjoms.se
Radiostyrt Per Hellquist 0700-89 77 67 rb@waxjoms.se
Racing Stefan Svensson 0708-74 91 98 racing@waxjoms.se
Drifting Sebastian Sandin 0735-20 44 13 drifting@waxjoms.se
Offroad Torbjörn Petersson 0702-93 10 93 offroad@waxjoms.se
Webmaster     webmaster@waxjoms.se
Kansli     info@waxjoms.se


Besöksadress: Hammargatan 9
Öppettider: efter överenskommelse, kontakta Kansli
Postadress: Box 202, 351 04 Växjö

Bankgiro: 267-6385e-post         facebook